Saksliste for årsmøtet 14.mars 2012

Onsdag 14.mars er det årsmøte i Vedderheia velforening.

Møtet holdes i Vedderheia barnehage og starter kl 1930. Det blir enkel bevertning.

Styret ønsker alle velkommen og håper at så mange som mulig kommer.

Saksliste for møtet:
(for utdyping av flere av sakene, viser vi til referat fra styremøte 18/1-12, les mer her)
 
1.   Årsberetning
2.   Regnskap
3.   Budsjett med forslag til økt honorar for leder
4.   Trafikk i boområdet; info om Nullvisjon-prosjektet v/ Odd Magne Aaserød, info om tiltak som er gjort
5.   Dugnad - hva gjør vi og hvordan løser vi det i fremtiden. Er det mulig økning av kontingent for å kjøpe tjenester og ønsker vi det?
6.   Årsplan for ulike aktiveteter i Velforeningene i løpet av 2012
7.   Forslag til Retningslinjer for godt naboskap (se vedlegg) diskusjon og avstemning
8.   Fremtidig organsering av Velforeningen
9.   Antennelaget og videre drift
10. Valg - soneleder i sone 2, 3, 5 og 8
11. Eventuelt