Informasjon fra Repstad Anlegg i oppstartsfasen

Arbeidene med krysset er startet (høsten 2010) og vil pågå frem til nyttår om været  tillater det. Noe arbeid vil gjenstå til våren. Det vil bli noe forandret  kjøremønster i perioder og vei - gangfelt/sykkelsti vil bli flyttet i nødvendig grad sammen med VAV og  Søgne Kommune. Veien vil også kunne bli stengt i kortere perioder ifbm sprengning.

Vi vil oppfordre foreldre og lærere til å innformere  om arbeidet og be de vise hensyn, hold avstand fra maskiner og utstyr. (mannen i maskinen ser ikke alt)

I forbindelse med sprengning vil sirenen blåse en høy lyd i ca 1 min, når sirenen avtar vil salven bli sprengt. Hold avstand og trekk vekk. Det vil også bli en del ekstra tungtrafikk i denne perioden.

Arbeidet i boligfeltet vil pågå i 2 – 4 år. Alle kjørende og gående  vil bli ivaretatt på en trygg og god måte underveis.
 
Vi håper på godt sammarbeid og kan kontaktes på telefon 380 53900 eller epost  firmapost@repstad.no  om noe skulle være uklart.