Styremøte 16. april 2012

Tilstede: Inger, Harald, Kristin, Ghattas, Signe Elise og Joakim

Sak 1:Hva skjer i løpet av året?

Dugnad
Torsdag 10. Mai, 17:00 (ved sin sone)-18:30, møtes ved ballbingen for kake og kaffe.
Hvem gjør hva?
- Joakim, Signe Elise, Inger baker.
- Ghattas- søppelposer, hansker, engangskrus, brus og is.
- Alle tar med kaffe (te).
- Kristin skriver lapper og sender på mail.

Høstfesten
Asbjørn, Ghattas, Lise og Camilla. Heimklang er bestilt (lørdag 20.okt).

Konsert
Arbeidsgruppe (Camilla og Harald). Inger skal snakke med Kristoffer om han kunne tenke seg å være med i en arbeidsgruppe.

Andre arrangementer
Olabilløp neste år. Asbjørn og Joakim er i arbeidsgruppe der. Julegrantenning? Lunde velforening har lagt ned/satt i bero, så kanskje vi kan ta over.

Sak 2 Runsestativer
Runsestativene i sone 6 og ved ballbingen er satt opp av et firma. Denne jobben er gjort alt for dårlig og velforeningen jobber med å finne en løsnig.
Arbeidsgruppe som jobber videre med huskestativer (Ghattas, Asbjørn og Lise).

Sak 3 Grendehus
Hva skjer videre? Tilbud fra Søgne Kommune om å bruke Tinntjønn skole. Et alternativ nr.2? Kristin og Asbjørn skal i møte med rådmann, kommunalsjef for oppvekst og rektor på Tinntjønn skole. Alle i styret sender noen punkter på mail til Kristin på hva vi kan bruke et eventuelt grendehus til.
Kristin sender mail til ordføreren for å høre om utviklingen i saken.

Sak 4 Retningslinjer for godt naboskap
Asbjørn skal ha klapp på skulderen :-).
Det må ut til beboerne og ut i postkassene + laminerte til postkassestativene. Sammen med dette sendes også info om Vedderheia.

Vi prøver å få til at eiendomsmeglerne kan legge denne info og retningslinjer ved salgspapirene til boliger som selges på Vedderheia.

Sak 5 Veikrysset inn til Vedderheia og fartstiltak
I krysset inn til Vedderheia bør vi prøve å å en hindring slik at ungene ikke sykler rett ut i krysset.

Det er kommet mail i fra Søgne kommune vedr. endring av soneskilt. De kommer med et forslag som vi ikke er enig i. Vi har et annet forslag. Kristin tar kontakt med dem om dette.

Sak 6 Vedderheia på Facebook
Ørjan må sende Harald Vedderheia logoen så Harald får laget Facebookside. Harald oppretter en gruppe