Badeplass ved Repstadvannet

Litt info om en deilig sommeraktivitet:
 
Velforeningen låner badeplassen ved Repstadvannet av grunneier Karl Svendsen. Repstad Anlegg har forbedret stien som går fra krysset ved Vedderheia Nord og til badeplassen. Denne er grei å bruke så man slipper å gå på Repstadveien.

Det er for nylig lagt på ny sand slik at det blir enda bedre å være der. Det er også en flytebrygge som velforeningen har ansvar for.

Velforeningen betaler for sand og vedlikehold, noe som går fra kontigenten dere betaler.

Alle som har lyst, kan gjerne hjelpe til å få sanden utover når de er og bader.

Velforeningen har forpliktet seg til å ha søppeldunk og livbøye for å kunne bruke badeplassen.
 
Det betyr at alle som bruker badeplassen må ta ansvar for at det ikke flyter med søppel, og at redningsbøya er på plass.

Vi håper at alle er med til å gjøre dette til et trivelig sted å være slik at vi kan ha mye glede av plassen.
 

God sommer!

13.juni 2012