Styremøte 14. juni 2012

Vedderheia velforening styremøte 14.06.2012

Tilstede: Asbjørn, Harald, Signe Elise, Joakim, Sissel, Ghattas, Inger og Kristin
Ikke møtt: Terje, Lise


SAK 1 GRENDEHUS

Hvor står vi og hvordan går veien videre?
Regulert inn plass til barnehage med plikt om å bygge grendehusdel i Vedderheia Nord. Læringsverkstedet har kjøpt tomta med regulering til grendehus-del.
Lite aktivitet fra Søgne Kommune.
Vedderheia barnehage har søkt om 2 nye avdelinger og vil legge til rette for grendehusdel.
Det ble gjort vedtak i tjenesteutvalget på 32 nye barnehageplasser på Vedderheia .

Læringsverkstedet har sagt at de kan bygge dette med grendehusdel, og med mulighet for å øke opp dersom behov. Læringsverkstedet har fått oppfattelse om at det har foregått et politisk spill og at det derfor er lagt i kortene at Vedderheia barnehage får bygge ut.  Dersom Vedderheia barnehage får utvide, kommer Læringsverkstedet  til å søke om omregulering av tomta til bolig.
Velforeningen har sagt at vi må gå for den løsningen som var bestemt fra starten av. Asbjørn og Kristin har vært i møte med daglig leder i Vedderheia barnehage og sett på tegninger over deres planlagte utbygging.
Det er en vanskelig sak da det virker som om det har vært et innviklet politisk spill.
Forslaget fra Vedderheia barnehage er et alternativ, men vi ønsker å få på plass det vi allerede har gått for.
Asbjørn og Kristin har vært i møte men Liv Landaas i Søgne kommune og rektor på Tinntjønn.
Vi har sett på muligheten for å bruke Tinntjønn skole som grendehus. Skolen har mange kvaliteter og kan brukes til flere formål, men det tilfredstiller ikke vårt behov til grendehus. Dette har vi sagt tydelig i fra om til Liv Landaas som ville ta dette nærmere til tjenesteutvalgmøtet.

Hva skal vi gjøre?
  - Skal vi fighte og si at dette vil vi ikke finne oss i. Det er regulert inn grendehusdel i tomta som er solgt til Læringsverkstedet.
  - Ellers skal vi bare godta det og bruke de alternativer som finnes?

Argumenter: ønsker om flere valgmuligheter ved en ny barnehage kontra ønske om ikke mer trafikk og aktivtitet nær boliger.

Avgjørelse:
Vi ønsker et grendehus tilknyttet en ny barnehage. Vi ønsker tilbudet i nærmiljøet for bl.a. å slippe mer trafikk ut og inn, og pedagogiske valgmuligheter.
Velforeningen vil at uansett hvem som får tilslaget for å bygge de 32 plassene som er vedtatt, så skal de forplikte seg til å bygge med potensiell grendehusdel.
Asbjørn jobber videre med saken.


SAK 2  LEKEPLASSER

Vi må fordele litt arbeidsoppgaver og avslutte saken om lekeapparatene som ikke er ferdigstilt. Det kommer endel kommentarer på FB om det.
Runsestativene er ikke godkjente og området rundt er rotete og gjerdet i sone 6 er ødelagt.
Flere henvendelser fra beboere.
Fire runsestativ ble bestilt via Lisebo barnehage som hadde avtale med leverandør.
Ett ble satt opp på dugnad som fungerte veldig bra.
Vi kjøpte montering til stativer ved ballbingen og sone 6. Et firma kom for å sette det opp, og gjorde en elendig jobb. Mye korrespondanse frem og tilbake.
De har ikke sendt svar innen den fristen som er satt.
Velforeningen skal ikke betale for dette arbeidet og kun for runsestativene.
Lisebo barnehage har fått inkassovarsel på regning.
Trigonor svarer ikke på tlf eller mail når vi spør om hvor saken står.

Avgjørelse:
Velforeningen tar ny montering på dugnad. Det vurderes pris på å få reparert gjerdet i sone 6 , og dette trekkes fra regningen. Vi betaler for runsestativene som er levert minus frakt og kostnad på reparasjon av gjerde.
Asbjørn og Ghattas tar å få ordnet dette før sommeren. Massen ved ballbingen fjernes og vi prøver å få gjort monteringen før sommeren. Melding om dugnad sendes på mail og Facebook. Viktig at de som bruker disse lekeplassene og ønsker bedring, stiller for å få forbedret det. Dato blir mandag 2. juli kl 17. Møteplass: Ballbingen


SAK 3  SKYTEBANEN

Kristin skriver innspill til Rieber Prosjekt og Søgne Kommune innen 20.06.
Vi vil at det skal gjøres nøye støymålinger slik at vi vet hva den reelle støyen er. Området har endret seg mye siden reguleringsplanen fra 2002. Det bør gjøres testskyting i flere typer vær for å vite hvordan det blir


SAK 4  TRAFIKK

Hva gjør vi videre? Er farten på vei opp igjen eller hva synes dere?
Utsettes til neste møte


SAK 5  KONSERT

Informasjon om hva som skjer videre.
Harald informerer om møte hos Camilla. De hadde møte med flere ungdommer.
Fordelt ansvarsområder og hvem som skal kontakte de forskjellige. Datoen er satt til mandag 13. August. Laffen og Kikka er på ferie, så de kan ikke komme.
Maiken Ahnger og Kai Stokkeland kan skreddersy show. 
Camilla har ikke hatt mulighet for å gjøre noe, grunnet sykdom.
Harald snakker med Camilla om planen videre, og om det er funnet noen som kan spille.
Vi prøver å finne andre aktiviteter også som f.eks ansiktsmaling og ballongdyr for barna.
Harald hører med Open Minds dansegruppe om de kan ha en liten oppvisning.
Kristin hører med Erik Riis Jacobsen om det bandet han spiller i kan stille.
Kristin har snakket med Lensmannskontoret, og fått vite at vi ikke må søke om noe vedr. konsert. Vi må varsle naboene.

Harald booker Maiken og Kai, og jobber videre med flere band.
Inger blir med videre og jobber med planleggingen.


SAK 6  DIVERSE

Dersom styremedlemmer handler til velforeningen hvor det sendes regning, må den merkes med navn. Send kvitteringer til Asbjørn med navn og kontonr.

Økonomi; 150.000,- på konto når alle regninger er betalt.

Fordeling av andre arbeidsoppgaver:
Badeplass: Harald
Ballbinge: Inger

Innsamling av mailadresser etter sommeren. Endel adresser som ikke virker eller mangler

Fiber;
Dersom internettoppkobling forsvinner, ta direkte kontakt med CnD og ikke slå av strømmen.

Problemer med knott:
Finnes det noe man kan bruke for å kvitte seg for knotten? Noen har hørt om en slags gass som kan brukes for å bli kvitt dem.