Ny tursti

Repstad Eiendom lager ny og flott gangsti som strekker seg fra den tidligere fyllplassen/sagbruket på Repstad, og inn til de øverste boligene i Vedderheia Nord. Stien er pr. i dag 900 m, men det jobbes med å forlenge denne. Muligheten blir da at den kan gå hele veien til Tinntjønnløypa.

Det sees også på muligheten for å sette opp lys på dette strekket. Løypa vil kunne brukes som gang og sykkelsti for beboere på Repstad, og dermed sikre dem en tryggere skolevei.

Det blir satt opp stengsler ved inngangen til løypa, slik at biler ikke kan kjøre her.

Når løypa er ferdig planlegges det å lage et kart i samarbeid med Orienteringsklubben over alle de turstier som er tilgjengelige i området.