Styrereferat 12. november 2012

Styremøte i 12. november 2012

TILSTEDE; Lise, Kristin, Asbjørn, Inger

Sak 1 Brønnøysund registeret

Samler inn fødsels og personnr på styremedlemmer, de som ikke er tilstede vil få en mail, hvorpå de må fylle ut opplysninger til Kristin.
 
Konklusjon: Asbjørn og Kristin sjekker ut om det finnes gamle vedtekter for velforeningen, hvis ikke tas forbundets vedtekter i bruk.
 
Det er besluttet at vi melder oss inn i brønnøysund registeret 1/1-13.

Sak 2 CnD, Danal digital og fiber
Noen opplever hakkete signaler og forstyrrelser i TV signaler.
 
Det har kommet en ny dekoder, pris er ca 2 500 kr. Skal vi forhandle pris sammen med Ausvigheia?
 
Misnøye med Cnd kundeservice, utelater å svare på henvendelser, klage på høy pris, de har ikke tettet alle hull i asfalt, lav linjehastighet.
 
Konklusjon: Styret kaller inn Cnd til møte i januar, sammen med Repstad Eiendom

Sak 3 Plan for 2013
Mange i styret som planlegger å trekke seg. Nye soneledere i sone 1,2,3,4,5,8 samt kasserer og leder.
 
Vi har hatt en del store og krevende saker, skal vi senke ambisjonsnivået? Sissel, Asbjørn og Ghattas gir seg. Kristin ønsker å slutte, men kan sitte 1 år til.
 
I forhold til økonomi; svært udramatisk, god økonomi, innkrevning går fint.

Sak 4 Fart og videre handling
Kommunen skal fikse fartsdumper.
Styret ønsker bom i krysset ved innkjøringen til Vedderheia ,fordi naboer til krysset er vitne til nestenulykker daglig.
Bom i lukket stilling kan være årsak til flere ulykker i følge kommunen.
Mangler autovern på Repstadveien nær skolen.
 
Konklusjon: Asbjørn kontakter igjen politiet v/Thomas Lande for å etterspørre kontroll i feltet.
Kristin gir Søgne Kommune beskjed om at vi ønsker sterkt å få bom i krysset

Sak 5 Skytebane
Planutvalget har gått inn for skytebane. Velforeningen er imot pga støy.
Det ligger inne at skytterlaget skal ha en bane som erstatning til bane som lå på Vedderheia tidligere. Det ligger 4-5 skytebaner innenfor 20 min kjørelengde.
 
Konklusjon: Kristin fortsetter arbeidet mot.

Sak 6 Omdømmeprosjekt:
Utsettes til neste møte.

Sak 7 Voksenfest
Hva skjedde, hvorfor var det så få påmeldte?
Vi tok konseptet fra i fjor. I fjor var det vellykket. I år var det kun 20 påmeldte, i fjor 38.
Vi prøver igjen neste år, endrer litt på tidspunktet, forslag om temafest/Halloween fest neste år.
Noen som ikke har fått innbydelse?


Eventuelt
Lysløype: Ikke fått svar fra kommunen

Neste styremøte 21. Januar 2012 -> Jobbe med å verve nye styremedlemmer i forkant av møtet.

18. januar: sammenkomst for styret med følge hos Asbjørn, med god mat og drikke.

Sak til neste styremøte: Facebook siden. Bør styremedlemmer være mer aktive, og være litt mer våkne på hva som skjer?