Styrereferat 11. februar 2013

TILSTEDE: Asbjørn, Ghattas, Harald, Inger og Kristin


Sak 1:  Registrering i Brønnøysundregisteret
Kristin samler inn underskrifter fra alle styremedlemmer og får sendt inn søknad.
Vedtekter fra velforbudet sendes med

Sak 2:  CnD og fiber

Vi er fornøyd med det CnD leverer i forhold til internett og tv. Det mangler fremdeles noe i forbindelse med asfaltering.
Den nye info vedr hastighet og service ser bra ut. Vi går for denne løsningen og ser ingen grunn til å innkalle til møte. Kristin kontakter CnD og ber dem sende ut ny info til kunder, samt spørsmål om om kostnad for tilkopling for nye kunder.

Sak 3:  Plan for 2013
Vi trenger soneledere i sone 2,3,4,8 i tillegg til kasserer. Hva gjør vi?
Inger prøver å verve kasserer og sone 8.
Kristin snakker med beboer i sone 3 for verving her.
Ghattas verver i sone 4. Her er det flere mulige kandidater.
I sone 2 har Kristin en mulig kandidat.

Årsmøtet settes til: tirsdag 9. april kl 19 i Vedderheia Barnehage.
Ghattas ordner med frukt, kjeks, kaffe og brus.

Sak 4:  Fart
Asbjørn tar kontakt med politiet vedr. kontroller. Kristin har sendt mail Gauslå ang bom. Ikke fått svar vedr. dette. Det purres på kommunen.
Vi venter på fartsdumper når vinteren er over.

Sak 5:  Skytebane
Kristin har vært på møte med Torkjell Tofte og Arild Kristensen vedr. Skytebanesaken. Vi tar kontakt med alle partier og stiller på gruppemøter for å fronte vår sak.

Sak 6:  Omdømmeprosjektet og retningslinjer for godt naboskap
Retningslinjene sendes på mail og facebook før årsmøtet. Det blir en diskusjon på årsmøtet om hvordan vi skal bruke dem videre. Bruk av Facebook side tas også opp på årsmøtet.

Sak 7:  Konsert
Arrangeres 12. august 2013. Første møte i arbeidsgruppe er avholdt.
Harald, Inger og Joakim har fordelt oppgaver seg i mellom.

Sak 8:  Lekeplasser og ballbinge
Asbjørn har fått tilbud om grill med bord fra Møvig skole. Pris ca 4 000,- Vi takker ja til dette. Denne settes ved akebakken.
Vannkran ved Ballbingen skal endres. Ghattas har denne hjemme hos seg. Den blir satt opp til våren. Ghattas har ansvaret for dette.
Runser i sone 5 henges opp til våren. Kristin har to ekstra runser hjemme hos seg dersom noen mangler.
Isbanen drives i hovedsak av Frode Kvamme. Vi har snakket med Reptad Eiendom om evt innkjøp av snøfreser. Kristin ber Frode om å undersøke pris og funskjon.