Informasjonsmøte høsten 2010

På velforeningens årsmøte ble det gitt fullmakt til styret om å velge fiberleverandør.

Det ble satt ned en arbeidsgruppe som bestod av medlemmer av velforeningen, samt representant fra Repstad Eiendom. Vi har jobbet med dette i flere måneder.

Det sto mellom 3 leverandører som alle har fått presentere sitt produkt for gruppen. Vi har nå truffet et valg og det er CND(Change and Development Norway as). Dette er en lokal aktør som kjenner området fra tidligere.

Vårt valg er basert på:
- pris; både internett, tv og telefonpriser ligger under det de andre to aktørene kunne tilby
- fleksibilitet; flere valgmuligheter bl.a i hastigheter på internett
- forhold til ekstisterende tilbud i området. Ønske om å beholde dette; det er et ønske at beboerne kan beholde sitt tv-tilbud gjennom antennelaget. Det har vi mulighet til gjennom denne leverandøren
- servicegrad; lokale aktører som kjenner området. Har allerede service på antennelaget. Informasjon fra leverandør vil høldes oppdatert på velforeningens hjemmeside(www.vedderheia.com).
 
Kontrakten innebærer flere punkter, hvor velforeningen ønsker å påpeke et viktig punkt. Fiber utbygges i et delområde dersom det oppnås 70 % oppslutning i dette delområdet, eller dersom 70 % av alle beboerne ønsker fiber bygges det ut på hele Vedderheia.
 
Områdene er delt inn på følgende måte:
Område 1: sone 1
Område 2: sone 2, 3 og 4
Område 3: sone 5 og 6
Område 4: sone 7 og 8

Planlagt salg skjer i løpet av høsten og dersom alt går etter planen vil vi ha fiber innen 1/9 2011. Annen aktør har tidligere "solgt" fiber på Vedderheia og det var da stor oppslutning. Vi håper at det er slik fremdeles og at så mange som mulig stiller opp på informasjonsmøte. 

På møtet stiller det representanter fra velforeningen, Repstad Eiendom og CND.
 
Det blir gitt informasjon om CND, begrunnelse for valg, tilbud til beboerne, samt mulighet for inngåelse av kontrakt.

 V møtt!