Årsmøtet 2013 - innkalling

Årsmøte i Vedderheia velforening avholdes tirsdag 9. april kl 1900 i Vedderheia Barnehage.

Saker til årsmøtet sendes til post@vedderheia.com eller skytterveien 30 innen 26.mars.

Saksliste blir lagt ut på våre nettsider.


Vel møtt!