Saksliste for årsmøtet 9. april 2013

Da er fristen for å sende inn saker til årsmøtet over. Sakslisten for årsmøtet tirsdag 9.april kl 19 blir som følger:

 

Godkjenning av innkalling til møte

Valg av møtedirigent og referent

Valg av revisor

Valg av 2 til å underskrive protokoll

 

1. Årsberetning

2. Regnskap

3. Budsjett

4. Retningslinjer for godt naboskap, Facebook-side og kommunikasjon

5. Vedtekter

6. Innmelding i Brønnøysundregisteret

7. Isbane-plan videre

8. Innkomne saker: Hundehold; problematikk med hundedritt og løse hunder

9. Valg

10. Evt.

Vedlegg: Godt_naboskap_på_vedderheia.doc

 

Vi mangler fremdeles soneledere i sone 2 (Veddertoppen 2-46), sone 4 (Veddertoppen 48-90) og sone 8 (Skytterveien 83-165).

Det ville være flott hvis noen i disse sonene vil ta ansvar for å gjøre en liten innsats for fellesskapet på Vedderheia.

 

Vedlagt er retningslinjer for godt naboskap. For grundigere informasjon, se styremøtereferat fra 11.februar, på www.vedderheia.com.

 

Styret i Vedderheia velforening ønsker alle velkommen til årsmøte tirsdag 9.april kl 19 i Vedderheia Barnehage