Referat fra informasjonsmøte 18.aug 2010

Onsdag 18. august ble det avholdt informasjonsmøte på Tinntjønn skole vedr. fiberleveranse til Vedderheias beboere. Her ble det informert om arbeidsgruppas jobb og representant fra CND informerte om deres tilbud vedr. internett, IP-telefoni og tv. På møtet stilte ca. 40 beboere, langt under det vi håpet. Derfor regner vi med at de fleste er fornøyd med det som skjer og ikke har spørsmål, siden ikke flere kom på møtet.

Antennelaget fortsetter og blir driftet videre av CND og Harald Evensen

Kontingent til antennelaget kommer ikke i tillegg til pristilbudet fra CND, men regnes ut etterfølgende mellom CND og antennelaget. Dersom man ikke ønsker fiber, blir det ingen endring i tv-tilbudet.

For at det skal anlegges fiber til Vedderheia kreves det at det blir 70 % oppslutning enten i delområder eller i hele området. Vi oppfordrer derfor alle som er interressert i å tegne kontrakt så vi får mulighet for fiber.

 

Fremdriftsplan er som følger:

- alle boliger skal ha fått tilbud innen 1/10-10 og alle som har tegnet kontrakt skal ha fiber levert innen 1/9-11 ved 70% oppslutning