Årsberetning 2012

ÅRSBERETNING 2012
 
Styret har bestått av:
Leder: Kristin Knutsen
Kasserer: Asbjørn Sørfonden
Sekretær: Sissel Tjøstland (ut av styret i oktober)
Styremedlem: Lise Ekeland
Styremedlem: Joakim Nilsen
Styremedlem: Harald Sørbye
Styremedlem: Inger Frantzen
Styremedlem: Ghattas Sayej
Styremedlem: Signe Elise Heia


Soneledere:
Sone 1: Lise Ekeland
Sone 2: Sissel Tjøstland ( ut av styret i oktober)
Sone 3:
Sone 4: Ghattas Sayej
Sone 5: Harald Sørbye
Sone 6: Joakim Nilsen
Sone 7: Inger Franzen
Sone 8: Signe Elise Heia

Antall styremøter: 5
Antall årsmøter: 1
Antall dugnader: 1 fellesdugnad og dugnader i de forskjellige sonene.

I tillegg til dette har det vært diverse møter med saker styret jobber med.

Styret i velforeningen har hatt et fint år. Vi er godt innarbeidet og mye korrespondanse går over mail. Vi har dessverre vært uten soneleder i sone 3 hele året, og sone 2 deler av året.


Konsert:
Det var satt ned en arbeidsgruppe som hadde jobbet med planleggingen. Mandag 13.august ble det avholdt konsert ved akebakken fra kl 18-21.
De som spilte var: Håvard Juvastøl, The Fect og Tenderleaves.
Kvelden ble avsluttet med et morsomt innslag av Maiken Angher og Kai Stokkeland.
Nesten 250 barne og voksne tok turen til akebakken. De ble solgt pølser, brus, kaffe og popcorn.
En stor takk til Søgne og Greipstad Sparebank som støttet arrangementet økonomisk, og Coop Extra for sponsing av pølser.
Konsert i 2013 er satt til 12.august.


Dugnad:
Det er blitt avholdt 1 fellesdugnad før 17.mai. Denne var satt til 10.mai, men pga dårlig vær ble den utsatt til 14.mai. Alle møttes i sine soner og møttes etterfølgende ved ballbingen til litt kake, kaffe og brus.
I tillegg har det vært en dugnad i sone 6 den 29.august, for å fikse opp lekeplassen. Her ble det lagt på fiberduk og runsestativene ble ferdigstilt.
Sone 5 har også hatt dugnad og satt opp nytt runsestativ, samt lagt gress.


Lekeplasser:
Alle lekeplassene er nå i god stand. Det mangler litt rydding på de to lekeplassene som har vært uten soneleder.

Isbanen:
Isbanen har vært en suksess denne vinteren. Takket være iherdig innsats fra frivillige med Frode Kvamme i spissen, samt en kald vinter, har mange kunnet tilbringe timer på skøyter. Fra desember til mars har det vært mulig å gå på skøyter på Vedderheia isbane. Banen er brukt av beborere i alle aldre. I tillegg har skoleklasser fra flere skoler brukt banen på dagtid. Det er også folk fra flere steder i Søgne som har tatt turen hit.
Det er blitt satt opp benker og til våren kommer det en grill.


Høstfest:
Det var planlagt høstfest for alle beboere over 18 år. Festen skulle holdes på Heimklang den 20.oktober. Vi ønsket å gjenta festen fra 2011 hvor vi fikk mange positive tilbakemeldinger. Dessverre var påmeldingen i 2012 altfor dårlig og festen måtte avlyses. Etter planen vil vi prøve igjen i 2013. Styret er interessert i innspill om tidspunkt, underholdning og evt. tema


Nettside:
På nettsiden legges saker fra styret, samt annen informasjon. Ette er at Facebooksiden ble opprettet er det nok her mange deler fellessaker og finner informasjon. Vi vil likevel oppfordre alle til å bruke nettsiden for mer informasjon vedr mange av sakene som diskuteres på Facebook.
Takk til Ørjan Bueklev som legger ut all informasjon som han får tilsendt. Det er en god hjelp!


Facebook-side:
Denne siden brukes hyppig av både beboere og andre. Det har til tider vært mye diskusjoner som kan oppfattes usaklige, og som til tider har blitt personlige. Styret har diskutert hvordan vi øsnker at denne siden skal brukes. Derfor er det egen sak på årsmøtet


Trafikk i boområdet:
Dette er en sak som styret jobber med gjennom hele året. Vi har bedt Søgne Kommune om å øke fartsdumpene slik at de har den riktige størrelse i forhold til fart. I tillegg har vi bedt om å få en bom der hvor sykkelstien krysser veien i Vedderheia-krysset. Vi har også vært i kontakt med Politiet vedr. farstskontroller, uten at det har skjedd noe på det området. Null-visjon prosjektet har vært uten leder i 2012, men vi håper å få et samarbeid med dem når det er kommet igang igjen.
Vi vil oppfordre alle til å ta hensyn i trafikken og respektere gjeldende fartsgrense.

    
Takk for året som er gått! Vi håper på godt samarbeid også i 2013.