Styrereferat 24. april 2013

Til stede: Hele styret


 
 
Sak 1 Presentasjonsrunde nye og gamle styremedlemmer, samt soneinndeling
Inger F blir sekretær


Sak 2 Plan for året
- Dugnad mandag 6 mai. Møtes på sonelekeplassene kl 1700, kake og kaffe kl 18.30 i akebakken. Dele ut søppelsekker, rydde langs veien og på lekeplassene. Knytt sekkene og sett de i veikanten, vaktmester henter. Inger F. lager dugnadslapper sender på mail og alle printer ut til sin sone, heng opp på postkassestativ laminert eller i plastmappe. Camilla handler inn. Pablo, Inger og Inger baker. Alle koker ei kanne kaffe, evt te.

- Styremøte før sommeren blir mandag 3 juni kl 2000.
Alle soneledere sjekker om sanden må byttes ut og gir beskjed til Kristin slik at hun får bestilt sand.

- Konsert 12 august, vi trenger innspill på artistsida

- Høstfest - ansvarlig Inger Halvorsen, sammen med de som sitter i arbeidsgruppa

- Garasjesalg med Grillfest søn 16 juni kl 15 på isbanen, værforbehold. Salgboder må være betalende medlemmer av velforeningen - ansvarlig Pablo og Harald

- Styremøte høst

- Styremøte vinter


Sak 3 Juletre
Mange gode forslag, saken diskuteres videre ved senere vel-møte


Sak 4 Grendehussaken
Jobber for å opprettholde grendehusdel, Asbjørn har saken.


Sak 5 Trafikksikkerhet
Kristin utarbeider bomforespørsel og sender til alle politiske partier, Repstad utreder ett prisanslag som vi kan bruke i forespørselen.


Sak 6 Problem med løse hunder
Har kontaktet eier, er i dialog om løsning