Tilbudet om fiber gitt høsten 2010

CND som er engasjert i forbindelse med utbyggingen av fiber i Vedderheia setter i gang med graving nå i løpet av våren. Man kan velge mellom bare internett eller internett og tv. IP telefoni kan også bestilles. De som ønsker det kan fremdeles bruke antennelaget til både tv og internett. Alt skal være oppe og gå innen 01.09.2011
 
 
Tilbudet
 
Etablering kr 2000,- for fibertilknytning pr hus, inklusive trådløs ruter og brannmur
 
Internett (alle tall i Megabit/sekund)
- 1,5/0,5 kr 199 pr måned (kun coax nett)
- 4,0/0,8 kr 299 pr måned
- 8,0/1,2 kr 349 pr måned
- 8,0/5,0 kr 379 pr måned
- 10/10   kr 399 pr måned
 
Tv-pris (i tillegg til denne prisen kommer kortavgift til Canal Digital)
- 150 kr pr måned over coax nett( digitale signaler for dem som har dekoder kjøpt før 18/8-10 eller har analoge signaler)
- 220 kr pr måned over fiber (krever digital dekoder fra Canal Digital)
 
IP-telefoni
- Gratis abonnement
- 10% lavere tellerskritt enn Telenor

 

Kontakt info CND

Forretningsadresse; Holteveien 138, 4639 Kristiansand S

Postadresse; PB 9238 Sørlandsparken, 4639 Kristiansand S eller Holteveien 138, 4639 Kristiansand S
Telefon/fax; 38 70 71 30 / 38 09 99 20
 
Daglig leder; Kjell Olav Aa, mail; koa@cnd.no telefon 95 06 68 34