Styrereferat 13. februar 2014

Tilstede: Inger, Camilla, Kristin, Harald, Pablo, Nikolai og Joakim


Sak 1: Reklame på hjemmeside

Det er kommet en henvendelse fra et nyoppstartet firma om mulighet for å reklamere på hjemmesiden.

Ørjan drifter siden. Spørsmål om vi skal ta betalt for reklamebannere. Vil det skape mye ekstraarbeid? Hva er innkrevingspotensialet? Mulighet for ekstrainntekt.

Vi skal ikke drive gratis reklame/link til firmaer på vår hjemmeside. Vi henviser til Vedderheia kjøp og salg på Facebook

Diskusjon om det bør være mer aktivitet på nettsiden. Camilla tar kontakt med Ueno for å høre om hva vi betaler for.

 

Sak 2: Trafikksikkerhetsplan

Brev fra Søgne Kommune i forbindelse med trafikksikkerhetsplan via Nullvisjon.

Vi bør sende signal tilbake ang alt vi har jobbet med i trafikksikkerhetssaker de siste årene; fartsdumper, krysset, nullvisjon på årsmøtet, politiet, holdningskampanjer og bom.

Velforeningen har jobbet masse i trafikksikkerhetssaker men opplever tungt og til tider vanskelig byråkrati.

Dette ønsker vi: bom, økte fartsdumper, at autovern i Tinnstøylen utbedres, reflekskampanje, synlig politi, "Barn leker"-skilt, Trygg Trafikk inn i skolen.

Vi skal legge Nullvisjon-filmer på Facebook og drive holdningsskapende arbeid på Facebook. Harald tar ansvar på Facebook.

Inger og Kristin skriver et høringsvar som sendes Søgne Kommune.

 

Sak 3: Årsmøte

Årsmøtet blir tirsdag 31.mars kl 19. Styret møter kl 1830.

Det skal velges ny leder, samt soneleder i sone 3 og 5. Alle andre styremedlemmer har sagt ja til gjenvalg.

Asbjørn Sørfonden stiller til valg som leder.

Jan Inge Alver stiller til valg som soneleder i sone 5.

Foreløpig ingen til valg som soneleder i sone 3.

Harald Sørbye har hatt ansvar for badeplassen og dette ansvaret må overtas av andre i styret.

Nikolai og Pablo ordner kaffe, te, brus og frukt/kjeks.


Saker til årmøtet:

 - Vanlige årsmøtesaker
 - Ballbingen-se sak 4
 - Voksenfest-se sak 5

 

Sak 4: Ballbinge

Det har vært befaring fra PST i forhold til om ballbingens tilstand - rapport er limt inn under:

 

Vedderheia ballbinge 2002:

Banen er noe slitt, igjen i midtsektoren og spesielt i målområdet. Det er noe svanker i banen og man ser at dreneringen ikke er 100 %. Målnettene er utslitt og noen toppkopper mangler.

  

Generell info: 

Ingen av banene kan defineres som helsefarlige (noe fare pga svanke i Årosskogen), men er såpass utslitt at skifte av kunstgressdekke bør vurderes. Ballbingene bærer preg av lite og/eller ingen vedlikehold i årenes løp. Man ser også at bruk av sko m/flate såler bidra til at gresset blir flatt over tid uten vedlikehold.

 

Tar saken opp som årsmøtesak:

 - Skal vi bruke overskudd fra Antennelaget å 50000,- til skifte av dekke?

 - Vi kan søke om Tippemidler, men må dekke halvparten av utgiftene selv

 - I tillegg er det en del dugnadsarbeid

 - Hva er muligheten for å få sponsorinntekter?

 Nettene må byttes- få tak i nye hos PST.


Sak 5: Voksenfest

Vi har flere år prøvd å arrangere en voksnefest for beboere på Vedderheia.

Det har dessverre ikke vært særlig oppslutning. Hvilke sosiale tiltak ønsker vi for de voksne?


Sak 6: Gave til styremedlemmer som går ut av styret

Det har vært litt forskjellig praksis i forhold til dette. Det er blitt gitt Søgnekort på 1000,- til styremedlemmer som slutter. Litt diskusjon rundt dette. Styremedlemmer får allerede honorar.

Konklujonen blir at de utgående medlemmer får en flaske vin som takk.


Sak 7: Plan for året 2014

Årsmøte 31/3 kl 19

Styremøter; 1 på forsommer og 2 på høst/vinter

Dugnad 29/4 kl 17

Vedderheiakonsert 25/8

Grillfest

"Garasjesalg"

Julegrantenning (Vedderheia Nord har ansvar for det)