Årsberetning 2016

Årsberetning  Vedderheia Velforening 2016

Styret har bestått av:

Leder                             Asbjørn Sørfonden

Kasserer                        Camilla Ihlen Solvik

Styremedlem               Torfinn Bjelland                            Soneleder sone 1

                          Terje Skjelbred                              Soneleder sone 2

                           og                                                     Sone 3

                           Nikolai Borø                                   Soneleder sone 4

 Jan Inge Alver                                Soneleder sone 5

 og                                                     Sone 6

 Inger Frantzen                               Soneleder sone 7

 og                                                    Sone 8

Fra 01.09                       Lene Skuggedal Hanssen            Nord

                                        Arild Kristensen                            Nord

 Arne-Kristian Dalen                      Nord

 

Antall styremøter:         3

Antall årsmøter:            1 + 1 ekstraordinært for Vedderheia Nord Velforening

Antall dugnader:            3

 

Andre møter styret har vært representert i:

·      Søgne kommune, fartsregulering i området

·      Sammenslåingsmøter og Årsmøte Vedderheia Nord

·      Møter med Nye veier

·      Medlemsfakturering Netledger ProØk

 

Saker Velforeningen har arbeidet med:

·      Konsert, planlagt og gjennomført av egen komite

·      Fartsregulering i området

·      Innkjøp og oppsetting av treningsapparat på grusbanen

·      Ny sykkelbane på grusbanen

·      Dugnader i sone med søppelplukking, generelt vedlikehold og vedlikehold av lekeplasser

·      Drift og ledelse av FB-side

·      Julegrantenning inkludert nytt elektrisk anlegg for grusbanen og lys til julegran

·      Legging av is på grusbane

·      Samarbeid med CnD i vedlikehold av TV-signaler

·      Drift av badeplass

·      Vaktmestertjeneste

·      Nytt oversiktsskilt for Vedderheia, et samarbeid med Repstad eiendom

·      Ny kommunal vannkran ved ballbingen

·      Lyskaster til sykkelbanen

 

 

Noen kommentarer til noen av sakene:

 

E-39:

Velforeningen har hatt dialog og møter med Nye veier for å innhente data som skal være grunnlag for nytt høringssvar til kommunal reguleringsplan i 2017.

Konserten 2016:

Konserten ble igjen vårt beste arrangement. Igjen kan vi gjenta teksten fra i fjor;

«Aldri har noe arrangement på Vedderheia trukket flere deltagere/tilskuere».

 

Arrangementet er nå etablert som en tradisjon og fremmer bo-området på en fantastisk måte.

Konserten bygger trivsel, samhold og begeistring for hele Vedderheia og mange besøkende.

Styret takker for femte gang arbeidsgruppen for et imponerende arbeid som i år også klarte å balansere inntekter og utgifter selv om dette er en gratiskonsert for alle tilskuere.

Styret ønsker arbeidsgruppen lykke til med kommende konsert.

 

Dugnader og annen frivillig innsats:

Velforeningen inviterte i april alle beboere til dugnad for å samle inn søppel og rydding/vedlikehold av området.

Isbanene ble i år også sprøytet i håp om å få til gode skøyteforhold, men værgudene ville det annerledes i år også.

Vi har fått avtale med Søgne kommune om oppsett av ny kran ved ballbingen slik at vi kan sprøyte der og for å kunne legge is noe raskere.

FB-siden ledes av frivillige admin-folk. Vi har nå sider for aktivitet og meninger, en for våre firbente venner, en for kjøp og salg og en for isbanen.

Badeplassen er vedlikeholdt også i 2016 på en fin og god måte.

Spesiell innsats fikk vi i år omkring grusbanen med etablering av nytt treningsapparat og ny sykkelbane.

To krevende dugnader som ga mye forberedelser, brukte mye penger og fikk til en fantastisk fysisk innsats.

Takk til alle som stilte på dugnad i 2016 og spesielt takk til initiativtakerne Håvard og Jan Inge.

 

St. Hansfeiring

Til tross for et forferdelig dårlig vær, fikk vi fyr på vårt første St. Hansbål. Mange lojale venner møtte opp med paraply og regntøy for å se bålet brenne ned. Det ble ikke den familiefesten vi hadde håpet på, men bålet var fint der det trosset værgudene. Hvis årsmøtet vil, prøver vi på nytt til sommeren.

 

Julegrantenning:

Tillitsvalgte fra tidligere Vedderheia Nord Velforening inviterte i år igjen til tenning av lys på nytt tre som de i år også klarte å få gratis. Kommunen påpekte at tilførsel av strøm ikke var i henhold til krav. Vi fikk derfor satt opp nytt utstyr som gir sikker og god strøm til lys og annen aktivitet i området.

 

Sammenslåing av Vedderheia Nord Velforening og Vedderheia Velforening

Begge de to store velforeningene fant 2016 som et godt år for å slå sammen foreningene. Nord hadde ekstraordinært årsmøte i august hvor de la ned all aktivitet og overførte alt ansvar og drift til Vedderheia Velforening.

Sammenslåingen har så langt gått fint og ikke medført noen konflikter. Området i «nord» vil bli ivaretatt på lik linje som øvrig område. Kontingent vil bli samstemt fra 2017.

 

Oppsummering:

2016 var et rolig år for Velforeningsarbeidet med ordinære tiltak i tillegg til noen fantastiske arrangement og flotte dugnader.

Økonomien er sterk og stabil og vi har hatt et godt korps med tillitsvalgte.

Styret takker for et godt år og ønsker nye tillitsvalgte lykke til med 2017.

 

Vedderheia 19.03.17

Asbjørn Sørfonden

Leder