Status pr januar 2011

Velforeningen har vært i kontakt med CND for å få informasjon om hvor mange som har bestilt fiber.

Pr dags dato(13.januar 2011) er opplutningen mye lavere enn vi hadde håpet på.
- Område 1 (sone 1) 67% bestilt
- Område 2 (sone 2, 3 og 4) 33% bestilt
- Område 3 (sone 5 og 6) 40% bestilt
- Område 4 (sone 7 og 8) 41% bestilt
 
Det er satt en grense for 70% for at utbygging skal starte. Foreløpig ser det jo ut som om det kan ta lang tid før de fleste vil få fiber slik oppslutningen er i dag.
 
CND planlegger å starte med område 1 når frosten forsvinner da det nesten er oppnådd 70%. Bekreftelse på bestillinger blir sendt ute etterhvert som planleggingen for hvert område blir ferdig.

Velforeningen kan bare oppfordre alle som vurderer å bestille fiber om å ta kontakt med CND.

Videre spørsmål om utbygging bes rettes direkte til CND