Staus pr februar 2011

Det har vært avholdt møte med Cn`D vedr. plan for utbygging av fiber. De skal i løpet av februar besøke alle husstander som ikke har bestilt fiber. De som allerede har bestilt vil få tilsendt bekreftelse på dette i posten.
 
Cn’D bekrefter med dette at det blir fiberutbygging i Vedderheia i alle områder i perioden 1.april til 1.september 2011. I de områder som det etter siste salgsrunde ikke oppnås 70 % dekning kan Cn’D nekte å legge fiber til enkelt husstander hvis dette blir uforholdsmessig dyrt.  De dette gjelder vil bli spesielt kontaktet.