Styret består av

Sonelederne sitter i velforeningens styre sammen med velforeningens leder og kasserer.

Tanken bak en slik inndeling er at hver enkelt i styret har et konkret ansvarsområde og er ”lokal representant” i styret for sin sone. Oversikt over sonene finner du her.

 
 

Styret består for tiden av:

Leder:  Asbjørn Sørfonden, Vedderheia 22 (tlf 41 42 43 11)

Kasserer: Camilla Ihlsen Solvik (tlf 930 22 503)

Styremedlem fra sone 1: Torfinn Bjelland (tlf 911 79 334)

Styremedlem fra sone 2: Nicolai Borø (tlf 982 40 818)

Styremedlem fra sone 3: Jan Inge Alver (tlf 918 86 125)

Styremedlem fra sone 4: Inger Frantzen (tlf 992 25 431)

Styremedlem fra sone 5: Arne-Kristian Dalen (tlf 970 59 718)

Styremedlem fra sone 6: Lene Skuggedal Hanssen (tlf 990 41 642)