Årsberetning 2009

ÅRSBERETNING 2009


Styret har bestått av:
Leder: Kristin Knutsen
Kasserer: Camilla Ihlen Solvik
Sekretær: Vibeke Bueklev
Styremedlem: Lise Ekeland
Styremedlem: Steinar Vabo
Styremedlem: Grethe Jaabæk Jacobsen
Styremedlem: Kristoffer Aakerblad
Styremedlem: Unn Morland
Styremedlem: Siv Andersstuen / Lene Gumpen Gundersen


Soneledere:

Sone 1: Lise Ekeland
Sone 2: Vibeke Bueklev
Sone 3: Unn Morland
Sone 4: Siv Andersstuen / Lene Gumpen Gundersen
Sone 5: Grethe Jaabæk Jacobsen
Sone 6: Steinar Vabo
Sone 7: Kristoffer Aakerblad
Sone 8: ingen interesserte


Antall styremøter: 3
Antall årsmøter: 1
Antall dugnader: 2


Styret i velforeningen har hatt et ganske rolig år.

Vi har hatt to dugnader som vanlig hvor den ene var før 17. mai og besto i å skifte sand i sandkassene, rydde søppel og gjøre det fint i nærmiljøet. Det ble servert kaker, kaffe og brus.

Andre dugnad ble avholdt i 10. oktober. Vi slo gresset i akebakken og gjorde denne klar til vinteren som vi pleier. Etterpå spiste vi pizza og drakk brus.

Oppmøtet på dugnadene var ca 30 personer. Kjempebra innsats av dem som stilte og vi håper flere kommer med neste gang.


Svømmekurs
Gjensidigestiftelsen hadde igjen i 2009 svømmeaksjon. Her søkte vi midler til svømmekurs, og i august var 10 barn fra Vedderheia på svømmekurs i Mandal svømmehall. 


Vaktmester
Vi har fremdeles en vaktmester. Det er en pensjonist som har ulike arbeidsoppgaver for eksempel tømme søppel, slå gress og vedlikehold av lekeplasser.

Dersom det er noe som bør gjøres i din sone, ta kontakt med soneleder.


Web-side
Vel'et har sin egen hjemmeside. Adressen er foreløpig; vedderheia-vel.com.
Den oppdateres jevnlig når det er saker. Det jobbes med ny webside som Grethe skal administrere. Ny adresse blir: vedderheia.com


Lekeplasser
Lekeplassene er i ganske god stand. Dersom det noen ting som bør gjøres kan det tas kontakt med soneleder. Det ble skiftet sand i alle sandkasser i 2009. Neste gang blir i 2011


Fiber
Telenor har i løpet av 2009 solgt fiber til beboere på Vedderheia. Dette er blitt gjort uten at de hadde tatt kontakt med grunneierene. Ole Bueklev (Repstad Eiendom er en av grunneierne) har vært i dialog med Telenor og de har lovet å komme med pris på pakke med internett og tv. Den 19. mars sendte Telenor sitt tv-tilbud som vi har etterlyst i mange måneder.I mellomtiden har styret i velforeningen har valgt å gå for Agder Breibands tilbud. Det blir allikevel lagt frem prissammenligning.


Fartsdumper
Det er blitt anlagt flere fartsdumper i sone 7 og 8 etter ønske fra flere beboere. Det har vært en negativ tilbakemelding


Hærverk
Fremdeles er det hærverk på Vedderheia, men heldigvis mindre enn tidligere. Barnehagen har vært en utsatt mål. Politiet er kontaktet i flere tilfeller.


Brøyting
Det har vært mange misfornøyde beboere på Vedderheia i vinter. Vi har fått mye snø og bakken opp til Vedderheia har ikke alltid vært godt brøytet. I tillegg til at det blir veldig glatt. Velforeningen har vært i kontakt med ansvarlige og kommet med vårt syn på saken. Vi håper at det vil bedre seg til neste vinter etter at øverste del av bakken/ krysset blir endret. 

Kommunens brøyting inne på selve området har vi ikke noe å utsette på.


Saker fra forrige årsmøte:

Busstilbud:
5. januar 2009 ble busstilbudet til/fra Vedderheia kraftig redusert. Velforeningen har ikke fått tilbakemelding fra beboere på hvordan de synes det fungerer. Vi har heller ikke hørt noe fra AKT, selv om de ville gi tilbakemelding.
Vi jobber fremdeles med saken.


Sammenslåing av faktura for kontingent til velforening og antennelag
Regningene er på vei og vi er gleder oss over at dette kan føre til at inntektene til velforeningen stiger. Altfor mange har latt være med å betale og vi tror at dette vil endre seg nå.


Reguleringsplan og nybygging på Vedderheia
Det er nå vedtatt at det skal bygges på Vedderheia. Ønskene som vi kom med på siste årsmøte er imøtekommet. Det er satt av område til butikk/grendehus. Det kommer også flere lekeplasser og sykkel/skatebane. Krysset inn til Vedderheia skal endres. Repstad Eiendom har sagt at arbeidet starter opp i løpet av våren.


Takk for året som er gått! Vi håper på godt samarbeid i 2010.