Styremøte 15. april 2010

STYREMØTE 15. APRIL 2010

Tilstede:
Lise, Kristoffer, Kristin, Tom, Ghattas, Asbjørn. Unn


Sak 1: Gangstiene
Kristin var vært hos Magne Haugland. Vi fikk ingen kulturmidler siden vi faller utenfor kategorien for søkere. Vi kan søke gjensidigestiftelsen.Vi blir sponset av Repstad Eiendom og evt. kommunen.

Vi går for resirkulert asfalt på gangstien fra Veddertoppen til Vedderheia, og satser på grus ned fra Veddertoppen og bak mot det nye feltet.

Asbjørn prøver å skaffe midler.

Kristin leste opp forslag til informasjon til beboerne i Vedderheia om utbedring av gangstiene. Vi går inn for å sende det. Dette sendes til de boliger som er nærmest stiene.

Den nederste gangstien må delvis ha trapper. Kristoffer sjekker prisene på ei anti-skli trapp i stål.

Vi satser på å rydde gangstiene og utføre deler av arbeidet på dugnad. Må få med oss de på toppen, siden det er dem som bruker gangstiene mest.Sak 2: Fullmakt ProØk
Styret har inngått en avtale med ProØk om bistand til innkreving av kontingent for velforeningen. De har gjort det for Antennelaget frem til nå, og vi har blitt enige om at de skal sende ut en felles giro på kontingent til velforeningen og abonnement på kabel-tv.

Styret godkjenner at ProØk og Xlegder.net får innsynsrett men ikke disponeringsrett til velforeningens konto. Sak 3: Brev fra Lise: Opplæring i lekeplass-sikkerhet
4 timers kurs. Kurset koster kr 1200. Lise skal uansett på kurs i forbindelse med jobben, men fint at to stk tar det. Ghattas blir også med. Veldig bra!Sak 4: Fiber
En ny lokal aktør er kommet inn i bildet, så vi kan ikke ta stilling til hva vi skal velge i dag. CND legger fiber i Søgne og Songdalen, og drives av Magne Uleberg og Kjell Arvid Frigstad. De har ikke økonomi til å legge fiber ut i hele området med en gang.

På sikt vil dette likevel fungere like bra som noe annet, til en billigere penge.

Telenor må ha svar innen 12. april, og det ble for tidlig for oss. Ole Johan Bueklev har vært i kontakt med dem. Fristen er utsatt til 10. mai.

Vi må sette ned ei arbeidsgruppe som kan forhandle om fiber, før vi bestemmer oss. Vi må nok satse på en billig inngangsbillett, slik at så mange som mulig blir med, så kan folk bygge på etter hvert etter hva de ønsker og har behov for.

Kristin, Ghattas, Asbjørn og Ole Johan blir med i arbeidsgruppa. Gruppa sørger for å kalle inne alle aktører for å gi sin informasjon til gruppaSak 5: Eventuelt

- Regnskapet for 2009 er godkjent av revisor.
- Er blitt enige med ProØk om at vi ikke kan kreve velavgift som er blitt overdratt til nye beboere. Vi ble enige om at vi krever velavgift som ikke er betalt de siste to år, altså fra 2008 og 2009 fra beboere som har bodd på Vedderheia siden da.
- Skiltet nede ved Vedderheia er hengt på et gammelt stativ. Ser ikke pent ut, så vi kutter det til slik at det blir pent. Vi ber vaktmesteren om å gjøre det.
- Vi lager et register over alle beboernes mailadresser. Sonelederne går rundt i sin sone.
- Asbjørn tar kontakt med eiendomsmeglere for å få en oversikt over nye beboere.
- Ghattas tar kontakt med samferdelssjef Vidar Aase, for om mulig å bedre busstilbudet.
- Søppelkasser og skilt om å bruke hundepose blir satt opp i hele området. Kristin ordner det.
- Dugnad mandag 10. mai fra 17.00 til 19.00. Kaffe, brus og is blir servert til alle som stiller opp.
- Innkjøringen til barnehagen er veldig trang. Veien rett før inngangen er også veldig smal, slik at møtende biler kjører opp på fortauet. Fortauskanten bør bli høyere, slik at ikke bilene så lett fyker opp på fortauet. Kristin tar kontakt med Kjær på kommunen.
- Skråningen ned til hovedveien ved barnehagen ser ustelt ut. Asbjørn vil ta det opp med barnehagen.
- Det samler seg veldig mye vann ved postkassestativet i sone 7. Kristoffer foreslo å flytte stativet noen få meter. Han ordner det .

Referert av Vibeke Bueklev
sekretær