Styremøte 15. sept 2010

STYREMØTE 15. SEPTEMBER 2010

Tilstede: Lise, Kristoffer, Kristin, Tom, Ghattas, Steinar.


Sak 1: Fiber
Ferdig kontrakt foreligger. Styret får innsyn i denne. Kristin Knutsen skal signere for Velforeningen og Harald Evensen for Antennelaget. Sendes ferdig signert til Ole Bueklev.

Sak 2: Drenering ved postkassestativ i Skytterveien 49
Kristoffer arrangerer minidugnad mandag 20/9 for å bedre drenering ved postkassestativet hvor det har vært problemer med vann i flere år.

Sak 3: Vaktmester
Bjarne ønsker å gi seg som vaktmester, og vi trenger derfor en ny. Det foreslås evt. en ungdom. Kristin har spurt Petter Langholm og det blir foreslått flere personer på møtet. Det finnes en arbeidsbeskrivelse og arbeidsavtale.

Sak 4: Dugnad
Fellesdugnad blir lørdag 23. oktober 2010 kl 1100. Kristoffer undersøker om vi kan sprøyte gresset i stedet for å slå det. Øverst i bakken ligger det 2 store steiner som bør fjernes. Vi prøver å fjerne dem selv evt. få tak i en minigraver. Kristin skriver lapp. Lise kopierer opp lapper som skal henges på postkassestativ. Vibeke og Unn sørger for å bake kaker, samt kjøpe inn kopper og brus. Tom kjøper inn søppelposer. Lise bestiller pizza fra Pizzabakeren. Alle i styret tar med kaffe. Det blir rydding på alle lekeplassene. Det sendes mail til beboerne i god tid samt en dag før. Vi prøver i 2011 å holde 3 dugnader. Det foreslås økning i kontingent og refusjon ved møte på dugnad.

Sak 5: Lekeplasser
Lise og Ghattas har vært på kurs og kontrollerer alle lekeplassene innen kort tid.

Sak 6: Gangstier  
Det vurderes om vi kan lage trinn av jernbanesviller for å lage trappetrinn. Vi jobber videre med det i 2011. Det må vurderes kostnader og hvem som kan gjøre jobben.