Styremøte 25. jan 2011

Styremøte Vedderheia Vel 25.01.11

Tilstede: Unn, Vibeke, Signe Elise, Kristin, Kristoffer, Asbjørn og Tom


Sak 1: Planlegge årsmøte
Onsdag 30. mars klokka 19 i Vedderheia Barnehage. Innkalling i Budstikka, F-vennen, mail og www.vedderheia.com.

Saker til årsmøte:
· Fiber
· Legge på 30 kr på kontingent (til å dekke innkreving av kontingent)
· Lage en skøytebane evt sammen med kommunen. Evt på ballbingen, gamle fotballbanen, sone 8 eller i nytt felt
· Miljøbygging, lekeområde i nytt område
· Varsle om politikontroll for å stramme inn på telefonsnakking og for rask kjøring
· Regnskap, budsjett
· Valg
· Dugnadsdato. Ekstra dugnad på stiene / snarveiene våre.

Sak2: Hvem skal sitte i ei miljøgruppe?
Asbjørn og Kristoffer er interessert. Kan det hentes inn noen andre til å sitte i ei slik gruppe? Gruppa skal jobbe med tiltak i forbindelse med videre utbygging; grendehus/barnehage og evt. ha mulighet for å påvirke opparbeiding av nye fellesområder.

Sak 3: Fiber
De skal gå på døra til de som ikke har bestilt og selge til flere slik at de kan gå i gang med å grave.

Hva gjør vi i forhold til antennelaget og Velforeningen? Kristin tar kontakt med Harald og Gro Heidi i antennelaget. Ønske om at vel'et overtar antennelaget og fører regnskap for det. Hva med oppgradering til Coax? Denne skal oppgraderes av Cnd. Kristin innkaller til møte med CND for videre plan.

Sak 4: Søke om kulturmidler/tilskudd til lekeplasser - til nytt dekke på ballbingen
Prisoverslag 125.00kr. Unn sender søknad til kommune

Sak 5: Gangstier.
Kristoffer undersøker om vi kan få tak i asfaltgrus til gangstiene. Vi satser på å ta en dugnad i forbindelse med at gangstiene oppgraderes.

Sak 6: Lekeplass sone 1
En lastebil har kjørt inn i gjerdet på lekeplassen og runsestativet har også fått en trøkk. Kristin har vært i kontakt med de ansvarlige og de skal betale for skadene. Lise og Asbjørn finner ut av hva som må gjøres.