Årsberetning 2010

Styret har bestått av:
Leder: Kristin Knutsen
Kasserer: Asbjørn Sørfonden
Sekretær: Vibeke Bueklev
Styremedlem: Lise Ekeland
Styremedlem: Steinar Vabo
Styremedlem: Tom Jørgensen
Styremedlem: Kristoffer Aakerblad
Styremedlem: Unn Morland
Styremedlem: Ghattas Sayej
Styremedlem: Signe Elise Heia (fra november)

Soneledere:
Sone 1: Lise Ekeland
Sone 2: Vibeke Bueklev
Sone 3: Unn Morland
Sone 4: Ghattas Sayej
Sone 5: Tom Jørgensen
Sone 6: Steinar Vabo
Sone 7: Kristoffer Aakerblad
Sone 8: Signe Elise Heia (fra november)Antall styremøter: 4
Antall årsmøter: 1
Antall dugnader: 2

I tillegg til dette har gruppen som jobber med fiber hatt mange møter, deriblant ett allmøte

Styret i velforeningen har hatt et ganske rolig år. Derimot har gruppen som jobbet med fiber hatt mye å gjøre til tider. Denne har bestått av: Asbjørn Sørfonden, Ghattas Sayej og Kristin Knutsen fra velforeningen samt Ole Johan Bueklev fra Repstad Eiendom.

Dugnader
Vi har hatt to dugnader som vanlig hvor den ene var før 17. mai og besto i rydde søppel og gjøre det fint i nærmiljøet. Det ble servert kaker, kaffe og brus.

Andre dugnad ble avholdt i 23. oktober. Vi slo gresset i akebakken og gjorde denne klar til vinteren som vi pleier. Etterpå spiste vi kake og drakk brus. Vi skulle egentlig hatt pizza men alle jobbet så fort at vi var ferdige før Pizzabakeren åpnet.

Oppmøtet på dugnadene var ca 30 personer. Kjempebra innsats av dem som stilte og vi håper flere kommer med neste gang. De fleste som kommer har vært med før. Heldigvis er det noen nye ansikter på hver dugnad og det er vi veldig glade for.

Svømmekurs
Gjensidigestiftelsen hadde igjen i 2010 svømmeaksjon. Her søkte vi midler til svømmekurs. Da vi har fått tildelt svømmekurs flere ganger ble vi ikke prioritert i år. Dersom det er interesse for det søker vi gjerne igjen.

Vaktmester
I år har det vært bytte av vaktmester. Bjarne som har gjort en kjempeflott jobb i flere år ønsket å gi seg grunnet sviktende helse. Tusen takk for god innsats! Ny vaktmester er Olav Framvik.

Vaktmesteren har ulike arbeidsoppgaver for eksempel tømme søppel, slå gress og delvis vedlikehold av lekeplasser.

Dersom det er noe som bør gjøres i din sone, ta kontakt med soneleder.

Web-side
Vel'et har sin egen hjemmeside. Adressen er www.vedderheia.com

Den oppdateres jevnlig når det er saker. Dersom beboerne har kommentarer eller saker, send en mail til post@vedderheia.com

Lekeplasser
Lekeplassene er i ganske god stand. Dersom det noen ting som bør gjøres kan det tas kontakt med soneleder. Vi oppfordrer dem som bruker lekeplassene til å holde det ryddig og rent.

Det ble skiftet sand i alle sandkasser i 2009. Neste gang blir i 2011.

Vi har hatt en skade på lekeplassen i sone 1 da en lastebil gled inn i gjerdet da det var som aller glattest. Nå som snøen er forsvunnet vil dette bli fikset.

Det har også vært litt problemer med at lekeplassen i sone 1 ble fylt med snøen pga brøyting. Velforeningen har vært i kontakt med Søgne Kommune.

Lekeplassen skal ikke brukes til snølagring. Kommunen bringer beskjed videre til dem som brøyter.

Ghattas og Lise har vært på kurs i lekeplass-sikkerhet.

Fiber
Egen informasjon fra Asbjørn legges frem på årsmøtet.

Brøyting
Vi har igjen hatt en lang og snørik vinter. Det har tidvis vært problemer i bakken opp til Vedderheia. Leder i Vel'et har vært i kontakt med NCC`s vakttelefon flere ganger for å få dem til å komme. De prioriterer oss så godt som mulig. De opplyser at de ikke kan strø eller salte så lenge det er snø i lufta. Beboerne på Vedderheia oppfordres til å ha gode dekk, holde avstand og ha god nok fart for å komme opp bakken. Det er ikke tillatt å kjøre på gang-/sykkelstien. Lørdag 20. november sto 2 beboere i flere timer for å prøve å dirigere trafikken. Politiet ble kontaktet for evt. hjelp. Svar ble at de bare kommer bare dersom det har skjedd en ulykke.

Viktig å huske på at det er NCC som er ansvarlig for brøyting av fylkesvei og kommunen har ansvaret inne i området.

Takk til Repstad Anlegg som har strødd bakken godt i forbindelse med arbeid i Vedderheia Nord. Vi beboere har hatt mye glede av det.

Kommunens brøyting inne på selve området har vi stort sett ikke noe å utsette på.

Ballbingen
Velforeningen har sendt søknad om kulturmidler for å utbedre dekket på ballbingen. Vi faller dessverre utenfor kriteriene. Det skal i stedet for søkes tippemidler. Unn jobber videre med denne saken.

Gangstier
Vi har jobbet en del for å utbedre gangstiene, især i sone 1 og mellom sone 1 og 2. Beboere som vil bli berørt har blitt informert om planen i brev. Det har vært forskjellige tilbakemeldinger. Noen er skeptiske til dette. Kristin har vært i kontakt med Gauslå i Søgne kommune flere ganger. De er positive til utbedring men kan ikke love oss penger. Planen var først å sette opp en trapp fra sone 1 og ned til sykkelstien. Dette er et veldig dyrt alternativ og vi jobber med andre muligheter.

Innkreving av kontingent
Velforeningen har fått et regnskapsfirma (ProØk) til å stå for innkreving av kontingent. Dette har lettet arbeidet for kasserer, minsket henvendelser til vel'ets leder i forbindelse med fakturaer og gjort at vi får flere penger inn i kassen.

Alle husstander får tilsendt regning på 300 selv om det er flere som ikke er pliktige medlemmer. Det er heldigvis slik at mange som ikke er pliktige medlemmer allikevel ønsker å delta i fellesskapet, og betaler medlemskontingent.

Det nye er også at regningen blir sendt sammen med kontingent for Antennelaget for dem som har kabel-TV. Listene over beboere blir jevnlig oppdatert og styret vil rette en takk til Ørjan Bueklev som gjør en mye større jobb en det vi betaler for. Mye gjøres på dugnad. TAKK!