Styremøte 24. august 2011

Styremøte 24.august 2011

Tilstede: Lise, Vibeke, Unn, Ghattas, Tom, Kristoffer, Signe Elise, Asbjørn og Kristin.


Sak 1: Katter og problemer med bl.a. katteavføring
Velforeningen har fått mail fra et par beboere som er plaget av katter som gjør fra seg i andres hager og i sandkasser. Vellet har vært i kontakt med kommunelegen. Han informerer om at det fins ikke noen klare regler for hvor mange katter man kan ha. Han oppfordrer til dialog med dem det gjelder. Dersom det ikke hjelper kan man klage saken inn til Kommunelegen.

Velforeningen lager en oppfordring/anbefaling, hvor vi ønsker at beboere i Vedderheia ikke skal skaffe seg mer enn to voksne katter. Dette skyldes bl.a. at det blir plagsomt med alle kattene som gjør fra seg i naboens hage og lekeplassene. Vi vil også oppfordre til kastrering og sterilisering av kattene. Dersom man plages av katter oppfordrer vi til at beboerne tar det direkte med naboen om man blir plaget av katten deres, istedenfor å klage til velet. Naboklager er ikke en sak for velforeningen men en sak mellom to parter. Vi oppfordrer heller til å følge vårt ønske.

Når vi har laget en skriftlig anbefaling vil Velforeningen ta kontakt med den beboer som det er sendt klage på, og håpe på en løsning. Dersom det ikke hjelper må vedkommende som har klaget selv ta kontakt med Kommunelegen.

Sak 2: Lekeplasser
Ghattas har fått ansvar for vedlikehold og oversikt på tilstanden på lekeplassene.

Lise og Ghattas skal finne ut hvor mye utstyr vi trenger til lekeplassene. Det er i hvert fall tre runsestativ som ikke er godkjent og som må byttes ut. De får pris fra samme firma på vedlikehold av alle lekeplassene en gang i året.

Det blir for dyrt å sette opp nettinggjerde på lekeplassen i sone 1. Gjerdet ble ødelagt i vinter. Det blir fikset.

Det er bestemt i styrevedtak tidligere at det kun skal opprettholdes en lekeplass pr. sone da vi ikke har kapasitet til å ha flere lekeplasser i hver sone. Dersom noen ønsker å bruke de små lekeplassene som ikke er sonelekeplass er det hjertelig velkomne til det. De står fritt til å holde det pent og ryddig her.

Vaktmesteren har fått i oppgave å fjerne de runsestativene som ikke er godkjente samt bilen som står på den gamle volleyballbanen i sone 4. Denne jobben er i gang.

Sak 3: Dugnad
Det blir soneinndelt dugnad lørdag 15.oktober. Når runsestativene kommer blir det kalt inn til dugnad for dem det gjelder. Runsestativene til lekeplassen ved ballbingen tas sannsynligvis på dugnaden den 15.oktober.

Soneleder finner ut hva som trenger å gjøres i den enkelte sone og kaller inn til dugnad. Soneleder bestemmer tidspunktet for sin sone.

Sak 4: Ballbingen
Vi har fått pris fra PST på ny sluse i bingen, kr 5 800 pluss moms. Vi venter med ny sluse, men kjøper inn planker og bestiller rens av dekket og reparasjon av huller. Nye nett kommer også. Stiller folk på dugnad, blir dette fikset da.

Sak 5: Omdømmeprosjekt
Punkt 1:
Asbjørn informerer om dette. Politiet har hatt kontroll i flere boligfelt med henblikk på mobilbruk og fart deriblant Vedderheia. Velforeningen har ikke fått noen tilbakemeldinger på brev som ble sendt ut.

Punkt 2:
Velforeningen ønsker å skape en fin port inn til Vedderheia. Evt. skifte skilt. Skilt med kart over området bør settes opp. Søgne Videregående skole, Repstad og Søgne kommune samarbeider ved Velforeningen ang utsmykking av krysset. Gartnerlinja skal bekle området. Kommunen er ansvarlig for vedlikehold. Repstad ansvarlig for grunn og godkjent plan.

Forslag til ”Omdømmeprosjekt Vedderheia”
Asbjørn har utkast og leser dette. Alle i styret for utdelt forslaget. Ansvaret for videre utkast og ansvarsfordeling tas opp på neste styremøte. Ønsker at beboerne også kommer med innspill. Vi i styret må være enige om hva Vel'et skal mene. Forslaget inneholder bl.a.
- samarbeid i forhold til vedlikehold av området både med kommune, private huseiere og fellesområder.
- Samarbeid med utbyggere, offentlige etater og privat næringsliv.
- Ønske om retningslinjer for godt naboskap.
- Inkludering av nye beboere.
- Godt kollektivt transporttilbud.
- Årlige tiltak for barn og ungdom.
- ”Voksen på Vedderheia”.
- Friluftsliv.
- Næringsutvikling og næringsliv.
Dette er stikkord på hva omdømmeprosjektet kan inneholde. Forslag og kommentarer kan sendes på mail til post@vedderheia.com

Sak 6: Voksenfest
Sommerfesten som skulle holdes før sommeren ble utsatt. Velforeningen ønsker å holde en fest/sammenkomst for voksne på Vedderheia. Tom hører med Grethe om muligheten for å leie barnehagen. Signe Elise hører med Politiet om vi har lov å holde fest på vel'ets fellesområde og hvordan vi skal forholde oss dersom folk har alkohol med. Lise undersøker mulighetene for å leie Heimklang.

Forslag om velkomstfest for nye beboere i det nye området.

Dato for fest kommer så snart planene for sted er klare.

Sak 7: Parkeringsplass i sone 2
Det er problemer med å få plass til biler til privat og gjester. En beboer har vært i kontakt med kommunen for evt. få asfaltert den gamle fotballbanen og bruke den til parkering. I følge beboere sier kommune ja til dette. Vel'et må få mail fra Kommunen som bekrefter dette før vi vil ta stilling til om det bør gjøres. Det vil bli Kommunen som må koste det.

Det er problem med at beboerne parkerer i veien. Dette er et problem i flere soner. Hver husstand er pliktig til å ha 2 biloppstillingsplasser. Velforeningen henstiller til at folk følger reglene i denne saken, da feilparkerte biler er et stort problem i sær ved søppeltømming, snøbrøyting og evt. utrykking i akutte situasjoner.

Har privatpersoner lov til å ringe f. eks Viking for å få fjernet feilparkerte biler? Kristin hører med Kommunen og Politiet om hvordan vi forholder oss til det.

Sak 8: Fylkesvei og veien til Vedderheia
Huller i asfalten og autovern er ødelagt. NCC kontaktes.
I forhold til veien inne på området; snakke med Repstad vedr. oppdatering av bl.a. fartsdumper