Om velforeningens formål og hva velforeningen jobber med

   

Vedtektene til Vedderheia Velforening sier: ”Vel’ets formål er å ivareta medlemmenes felles interesser av bostedsmessig art og søke gjennomført nyttige tiltak for alle som er bosatt innen velområdet”.

Vedderheia velforening er en forening som jobber for alle beboerne på Vedderheia. Det er våren 2017 over 345 boliger fordelt på eneboliger, flermannsboliger, sameier og borettslag. Det bor om lag 1 500 personer i alle aldre i disse boligene. 


Hva velforeningen driver med:
Som vedtektene sier så jobber man med ”medlemmenes felles interesser av bosteds-messig art og søke gjennomført nyttige tiltak”.
• Over flere år har velforeningen jobbet mye med å få en god avtale om fiber i området. Mer info om dette finnes andre steder på nettsiden (under Informasjon)
• Vi har også arbeidet for at busstilbudet skal opprettholdes og forbedres  
• Det gjennomføres 2-3 årlige dugnader på fellesområder (lekeplasser, ballbinge, akebakke og gangstier)
• Det har vært jevnlig kontakt gjennom vinterne med NCC ifbm brøyting/strøing i området, i år har også Repstad Anlegg bidratt med å strø bakken
• Man har søkt om støtte til svømmekurs gjennom Gjensidige-stiftelsen (sist gang man fikk støtte var i 2009 og 10 barn deltok)
• I forbindelse med utbygging av Vedderheia Nord har velforeningen samarbeidet med Repstad Eiendom om fellesområder. I tillegg ble det krevd at krysset inn til Vedderheia må endres da vi mener at trafikksikkerhet er svært viktig.  
• Informasjon til beboerne sendes ut på mail og legges ut på hjemmesiden.
• Velforeningen jobber svært tett sammen med antennelaget for å sørge for at TV-tilbudet på Vedderheia er godt.
o I samarbeid med Ausvigheia Antennlag fikk man en gunstig overgang til digital-TV i 2009, uten at beboerne måtte gjøre egne investeringer eller investeringer i nytt fellesanlegg. Fortsatt sendes det analoge signaler på Vedderheia, slik at man ikke har behøvd å bytte ut TV’en eller kjøpe dekoder (men Canal Digital har signalisert at dette kun blir gjort i 4-5 år fremover - fra 2009).  
o Samtidig har man fått mulighet til full digital TV-mottak, ved å kjøpe dekoder, da kan man også fritt velge tilleggskanaler fra tilbudene til Canal Digital
o De gode avtalene har velforeningen også fått videreført i avtalen med CnD, som i disse dager bygger ut fiber på Vedderheia

Saker som den enkelte beboer ønsker at styret i velforeningen skal jobbe med kan tas opp med soneleder eller med velforeningens leder. Saker som kommer fra velforeningen har ofte større tyngde når man diskuterer med kommune eller utbygger.