Om medlemsskap i velforeningen

Vedderheia området er utbygd i flere etapper. Ikke alle boliger er pliktige medlemmer av velforeningen. Pliktig medlemskap fremgår av kjøpekontrakt med utbygger og er tinglyst på tomten.

Siden 2000 har utbygger i området vært Repstad Eiendom og de tomtene som de har solgt har med et avsnitt om at tomteeier er forpliktet til å være medlem i velforeningen. Denne heftelsen er tinglyst på tomten.

Det er allikevel mange ikke-pliktige boliger som ønsker å være med i velforeningen og betaler den årlige kontingenten. Derfor sendes det ut faktura på kontingent til alle.