Organisering

Vedderheia er et stort boligområde og vi har derfor valgt å dele området inn i 8 soner med hver sin soneleder.


Sonelederne sitter i velforeningens styre sammen med velforeningens leder og kasserer. Tanken bak en slik inndeling er at hver enkelt i styret har et konkret ansvarsområde og er ”lokal representant” i styret for sin sone.


Oppgavene til sonelederne er å holde oversikt i sin sone om hva som må gjøres. Vel’et har en vaktmester som utfører en del av de oppgavene som må gjøres (f.eks tømme søppelkasser, slå gress og delvis vedlikehold av lekeplasser). Som styremedlem deltar man i 4-6 styremøter i året, samt på årsmøtet. Man er også med på å arrangere 2-3 dugnader årlig. I tillegg har styret i perioder fordelt andre oppgaver til styremedlemmene.