Kontingent til velforeningen

Om kontingent til velforeningen, innkreving og oppfølging

Kontingenten til velforeningen for 2017 er på  kr 350.

Det blir sendt ut faktura til alle husstander på våren. Noen uker etter forfall blir det sendt ut en purring til de som ikke har betalt slik at de som har mistet fakturaen får en påminnelse om dette. Ikke-pliktige medlemmer får ikke ytterligere oppfølging. Pliktige medlemmer (de aller fleste) får ytterligere påminnelser.


Etter drøfting på årsmøtet i 2010 blir pliktige medlemmer oversendt til inkasso for inndrivelse dersom de ikke betaler selv etter to purringer. Klausulen på tomten om pliktig medlemskap i velforeningen tilsvarer første prioritets pant. Dette gjøres for å likebehandle alle som har lik forpliktelse.