Om lekeplasser

Lekeplasser

Hver sone har en hovedlekeplass, i tillegg kan det være mindre lekeplasser i tillegg i hver sone. Det har tidligere vært en utfordring å vedlikeholde alle lekeplasser like godt fordi oppslutningen på dugnader ikke alltid har vært like stor. Styret gjorde derfor et vedtak for noen år siden om å fokusere på å vedlikeholde hovedlekeplassene i hver sone.