Det blir dugnad 15. oktober 2011

Det blir soneinndelt dugnad lørdag 15.oktober.

Når runsestativene kommer blir det kalt inn til dugnad for dem det gjelder. Runsestativene til lekeplassen ved ballbingen tas sannsynligvis på dugnaden den 15.oktober.

Soneleder finner ut hva som trenger å gjøres i den enkelte sone og kaller inn til dugnad. Soneleder bestemmer tidspunktet for sin sone.