Busstilbud og møte med AKT 13. april 2011

BUSSTILBUD OG MØTE MED AKT 13.APRIL

  Onsdag 13. april 2011 var alle velforeninger i Søgne invitert til møte med Søgne kommune og AKT på Rådhuset vedr. busstilbudet i kommunen. Det var dessverre få som valgte å stille til møtet. Fremmøtte var fra Vedderheia velforening, Lunde velforening, Try velforening og Vaktheia velforening samt beboere fra Trysnes. I tillegg var representant fra Søgne kommune og flere fra AKT

Bakgrunn for møtet er at det har vært et uttalt ønske fra både Søgne kommune og AKT å foreta en gjennomgang av rutetilbudet i Søgne. I 2009 ble det en kraftig reduksjon i tilbudet og enkelte strekninger har tapt mange passasjerer. Oppgaven videre skal være å øke antall reisende og få flere fornøyde passasjerer innenfor dagens økonomiske ramme. Det utarbeides forslag om ny ruteplan i Søgneområdet. Det har vært en arbeidsgruppe bestående av personer fra AKT og Søgne kommune.

Fremdriftsplanen er som følger: Oppstart januar 2011, styrebehandling mai 2011 evt. iverksettelse fom skolestart august 2011

Endringer baseres på undersøkelser som er blitt gjort hvor velforeningene har kunnet uttale seg, undersøkelse blant kommuneansatte, passasjerundersøkelse i mars 2011, historiske data fra rutene; 40, 42, 47/49 i tillegg til en egen ATP-modell med bidrag fra Kristiansand kommune.

Analysen sier;
- sammenholder vi ATP modellen med dagens rutetabeller, viser dette at det er en underdeknign i området Vedderheia/Ausviga mht antall bosatte i området.
- økning i antall arbeidsplasser i Høllen Vest angir behov for forbedret rutetilbud ifm arbeidsreiser


Ruteendringer fra 14. mars og 4. april som berører Vedderheia:
- ny avgang fra Tangvall til Vaglen/Lunde kl 0630
- flyttet avgang Lindlia/Lohne fra 0705 til 0650
- endringer i ruteplanen gir en årlig innsparing på kr 400 000 som vil bli brukt til endringer og nye ruter i ny ruteplan fra høsten 2011

Forslag til ny ruteplan fra høsten 2011:
- ny avgang fra Ausviga ca. kl 0605 via Vedderheia og Vaglen til Tangvall
- avgang 0745 fra Lindlia flyttes til 0740 og kjøres via Vedderheia
- ny avgang 1700: Tangvall-Vedderheia-Ausviga-Tangvall
- ta vekk avg. 1830 fra Tangvall til Vedderheia, og kjøre avgang 1800 via Vaglen og Vedderheia til Trysnes med retur


Konklusjon fra arbeidsgruppa er:
- mye tyder på at Søgne kommune er rimelig godt dekket med kollektivtilbud
- kommunens innbyggere benytter seg mer av tilbudet, målt opp mot andre kommuner
- dagens passasjerer er nokså fornøyd med tilbudet
- arbeidsgruppen legger frem et forslag til mindre endringer av rutetilbudet, primært for omdisponere ressurser fra Trysnes/Ålo til Vedderheia/Ausviga

De fremmøtte fra ulike velforeninger var delvis kritiske til gruppens måte å analysere svarene på. De er slik at mange fra vestkanten av Søgne velger Mandalsbussen da denne er et bedre alternativ er Nettbuss. Disse passasjene blir ikke regnet med. Til Vedderheia går det mange busser på lørdager. Det ble ytret et ønske om å omdisponere rutene til flere ruter på hverdager og ikke så ofte i helgene.

Alle henvendelser som er sendt til velforeningen er videreformidlet til AKT.

Vi venter i spenning på hva som skjer videre.

Dersom noen ønsker tilsendt Powerpoint-presentasjon fra møtet gi beskjed på post@vedderheia.com