Fjerning av runsestativ (sept 2011)

Vaktmester er godt i gang med å fjerne de runsestativene som ikke ble godkjent etter Ghattas gjennomgang (jfr styremøtet 24.aug 2011 - sak 2). Et runsestativ på Veddertoppen er allerede fjernet, og idag ble runsestativet ved ballbingen/akebakken tatt ned med god hjelp av en motorsag og en ung hjelpemann. Om ikke lenge blir også det siste fjernet.