Avkjøring inn til Skytterveien

Veien til Vedderheia Nord idag har blitt asfaltert ferdig (27.sept 2011). Velforeningen har vært i kontakt med Repstad Anlegg som har ansvaret for den nye veien og de kontrollmålt at den er laget i samsvar med tegningene for krysset.

Vi ser dermed at det har blitt et nytt kjøremønster for de som skal inn i Skytterveien. Rundkjøringen ble fjernet tidligere i år og veien inn til Skytterveien er nå blitt en sidevei. Hovedveien (altså Vedderheia) fortsetter nå rett frem og inn i det nye boligfeltet (Vedderheia Nord). Det betyr at man må blinke til høyre der hvor det før var rundkjøring når man skal til Skytterveien, og man må blinke når man kjører ut av Skytterveien igjen.

Frem til det kommer opp skilter om noe annet så vil regelen om vikeplikt fra høyre gjelde. Det betyr at de som kommer ut fra Skytterveien må senke farten før man kjører ut i krysset, slik at man kan sjekke at det ikke kommer trafikk fra Vedderheia Nord før man kjører ut.

Det er også kommet busstopp på begge sider, noe som betyr tryggere av/påstigning for de som kjører kollektivt. Bussen har nå fått snuplass/rundkjøring innerst i det nye boligfeltet.

Krysset er smalere enn veien var tidligere, og det medfører nødvendigvis at bilister blir nødt til å kjøre mer forsiktig. Hvis ikke vil det oppstå både ulykker og nesten-ulykker i dette krysset.
Vi oppfordrer alle til å kjøre forsiktig i krysset, ved å senke farten og å sjekke trafikkbildet nøye!


Bilde mens arbeidet pågikk:


Bilde fra Vedderheia Nord etter at arbeidet var ferdig
(Skytterveien er inn til venstre mellom blå brakke/container og den hvite 2-mannsboligen):