Status pr 11. nov 2011

Det nærmer seg nå slutten for arbeidet med fiber. Arbeidet forventes ferdigstillet i løpet av desember.

På Veddertoppen og i Vedderheia sone 1 har alle som har bestilt fått fiber frem til huset, med et unntak. Her pågår oppkobling fortløpende. Disse vil være oppkoblet senest innen utgangen av november.

I Vedderheia 25-119 begynner gravearbeider neste uke (uke 46). Her vil oppkobling skje fortløpende – alle skal være på nett i desember.

Pr dags dato er det ca 130 som har bestilt fiber. Det er noe lavere enn Velforeningen hadde håpet på. Totalt ligger vi under de 70 % som ble satt som krav til innleggelse. Vi er derfor godt fornøyd med CnD startet opp arbeidet på tross av lavere oppslutning enn hva som var krav for oppstart.

Det har dessverre vært en del forsinkelser i forhold til leveringsdato. Velforeningen har etterlyst mer informasjon vedr. arbeidet og forventet leveringstidspunkt. Dette er noe vi har snakket om i fellesskap og CnD kommer i fremtiden til bl.a å levere informasjon som vil bli lagt på vel'ets nettside.
 
CnD ikke har kunnet oppgi eksakt dato for installering av fiber til hver enkelt bolig. Dermed har flere kunder ikke kunnet si opp sin eksisterende levandør innen den 1.og de har dermed fått en måned med dobbelfakturering. Velforeningen har inngått en avtale med CnD om at ingen skal dobbelfaktureres pga forlenget oppsigelsetid som følge av CnD forsinkelse. De det gjelder bes sende mail til post@cnd.no med kopi av faktura for oppsigelsesperioden. Husk fakturanr.  
 
Vedr.telefoni og telefonnr.
Alle som har fått installert fiber og har bestilt telefon, vil få tlf innstallert innen 23/11.
VIKTIG! Ikke si opp tlf hos din tidligere leverandør for da vil nummeret forsvinne. CnD ordner overføring.
For å koble til tlf setter man tlf-ledning inn i modemet som CnD har innstallert. Ved problemer, ta kontakt med CnD.
 
Vedr.antennelaget og kontingent
Alle som har TV via antennelaget har betalt for hele 2011. Det sendes først ut faktura fra CnD i januar 2012. Det er ikke nødvendig å si opp antennelaget, abonnementet er overført til CnD.

Alle som har TV via antennelaget eller CnD vil få regning fra CnD etter nyttår (dvs både de som får TV via fiber og de som får via coax).
 
Kontaktinfo til CnD:
Mail; post@cnd.no -besvares i løpet av 1-2 virkedager
Vakttlf; send SMS 95066834 - besvares stort sett hele døgnet
Tlf 38707130- kontortid 8-16. Dersom man legger beskjed på svarer vil man bli oppringt
 

Alle spørsmål og henvendelser må fremover rettes direkte til CnD og ikke til Velforeningen.