Kontroll av fartsmålinger høsten 2011 - resultater

Høsten 2011 tok Vedderheia velforening kontakt med Søgne Kommune, for å høre om hvilke tiltak som kan gjøres for å senke farten inne i området.  Dette ble gjort etter at velforeningen hadde fått kommentarer og reaksjoner på fart.


14.-21. oktober 2011 ble det gjort målinger på fart og på antall biler som passerte

Resultatet viste at i perioden 14.-20. oktober (hvor det ble gjort måling på hele dager) ble det totalt registrert 8 84 biler i begge retninger. Det betyr et gjennomsnitt på ca. 600 biler hver vei pr dag.

- Gjennomsnittsfarten for alle biler var 37 km/t
- Gjennomsnittsfarten for de som ikke holder fartsgrensen var 43 km/t
- 1298 biler - dvs 16 % kjørte over 45 km/t, som kvalifiserer til en bot på kr 4200
- 86 biler - dvs 1 % kjørte over 55 km/t, og skulle vært fratatt førerkortet
- Høyest målte hastighet var over 65 km/t!!!

Konklusjonen av dette er at mange heldigvis holder en akseptabel fart, men at vi allikevel ønsker å sette fokus på at noen kjører altfor fort.


Søgne kommune har oversendt resultatet av målingene til Politiet. Velforeningen har fått tilbakemelding på at Politiet vil iverksette tiltak.


I tillegg har Velforeningen tatt kontakt med Nullvisjon-prosjektet i kommunen, som arbeider med forebygging og holdningskampanje.


På årsmøtet 14.mars vil det bli informert om dette prosjektet