Årsmøtet 2012 - innkalling

Vedderheia velforening avholder årsmøte onsdag 14.mars 2012 kl 1930 i Vedderheia barnehage.

Innkomne saker til møtet må sendes på mail post@vedderheia.com eller til Skytterveien 30 innen 1. mars. Sakslisten vil bli lagt ut på vellets nettside.

 

Foreløpige saker er:
- Valg; sone 2, sone 3, sone 5 og sone 8 trenger nye soneledere
- Årsberetning
- Regnskap og budsjett
- Dugnad
- Trafikk i boområdet med informasjon om tiltak og nullvisjon-prosjektet
- Årsplan for ulike aktiviteter
- Fremtidig organisering av Velforening på Vedderheia
- Honorar for leder
- Inkludering av Antennelaget innunder Vedderheia Velforening

 

Vel møtt!