Referat fra styremøtet 13. feb 2014 er lagt ut

Referatet kan leses her: