Referat fra 9. februar 2015 er lagt ut

Referatet kan leses her: