Ny tursti


Hele saken

Avkjøring inn til Skytterveien

Etter at veien til Vedderheia Nord har blitt asfaltert ferdig så har det blitt et nytt kjøremønster for de som skal inn i Skytterveien.

Hele saken

Informasjonsskriv vedr anleggsarbeid i Tinnstøyden (18.aug 2011)

Repstad Eiendom har sendt ut info ifbm arbeider i Tinnstøyden høsten 2011, se her
 
Her er et kart i denne forbindelse se her

Ang utbedring av krysset inn til Vedderheia

Det er inngått avtale med grunneier og Statens Vegvesen har godkjent tegninger for utbedring av svingen i Tinnstøyden.

Endringen vil i korthet innebære at det sprenges bort ca 10 meter på vestsiden av svingen, veien flyttes mot vest og profilen på veien rettes ut slik at det blir en mer jevn stigning. Tiltaket vil medføre bedre kjøreforhold og bedre sikt i Tinnstøyden.

Saken er sendt til godkjenning hos Søgne Kommune og arbeidet forventes å starte opp etter ferien


Huller i veien og info om sprengning (nov 2010)

8/11-10

Veien ved rundkjøringen i Skytterveien har mange huller. Planen er å asfaltere dette dersom været tillater det. Dersom det ikke blir mulig, vil veien forbedres så godt det er mulig

Vedr. innkjøring til Vedderheia: Sprengingsarbeidet her vil sannsynligvis være ferdig i løpet av uka. Endring av vei og sykkelsti videre inn i Vedderheia gjøres først til våren


Informasjon fra Repstad Anlegg i oppstartsfasen

I forbindelse med grunnarbeider for utvidelse av vegkryss inn til Vedderheia boligfelt og  utvidelse av Vedderheia boligfelt ønsker vi å informere litt.


Hele saken