Status pr 11. nov 2011

Det nærmer seg nå slutten for arbeidet med fiber. Arbeidet forventes ferdigstillet i løpet av desember. På Veddertoppen og i Vedderheia sone 1 har alle som har bestilt fått fiber frem til huset, med et unntak. Her pågår oppkobling fortløpende. Disse vil være oppkoblet senest innen utgangen av november. I Vedderheia 25-119 begynner gravearbeider neste uke (uke 46). Her vil oppkobling skje fortløpende – alle skal være på nett i desember.

Hele saken

Status pr august 2011

De aller første fiber-abonnentene ble koblet opp i mai og for tiden graves det i Skytterveien. Det skal snart graves ned en kabel fra fotballbingen i Skytterveien (v/Barnehagen) og opp akebakken slik at husene i Veddertoppen kan bli tilkoblet fiberen.                                     (lagt inn 5/8-2011)

Status pr mai 2011

C`nD er i full gang med arbeidet for at vi skal få fiber på Vedderheia. Det er forventet at de første skal få dette innen en uke. Tilbudet for tilkopling på kr 2000,- gjelder fremdeles. Når det gjelder oppsigelse av den internett-tilgang beboerne har idag, oppfordres vi til å vente med oppsigelse til vi har fått installert fiber.

Staus pr februar 2011

Det har vært avholdt møte med Cn`D vedr. plan for utbygging av fiber.

Hele saken

Status pr januar 2011

Velforeningen har vært i kontakt med CND for å få informasjon om hvor mange som har bestilt fiber.


Hele saken

Tilbudet om fiber gitt høsten 2010

(skrevet 29/4-2011)
CND som er engasjert i forbindelse med utbyggingen av fiber i Vedderheia setter i gang med graving nå i løpet av våren. Man kan velge mellom bare internett eller internett og tv. IP telefoni kan også bestilles. De som ønsker det kan fremdeles bruke antennelaget til både tv og internett. Alt skal være oppe og gå innen 01.09.2011

Hele saken

Referat fra informasjonsmøte 18.aug 2010

Onsdag 18. august ble det avholdt informasjonsmøte på Tinntjønn skole vedr. fiberleveranse til Vedderheias beboere. Her ble det informert om arbeidsgruppas jobb og representant fra CND informerte om deres tilbud vedr. internett, IP-telefoni og tv.


Hele saken

Informasjonsmøte høsten 2010

På velforeningens årsmøte ble det gitt fullmakt til styret om å velge fiberleverandør.

Det ble satt ned en arbeidsgruppe som bestod av medlemmer av velforeningen, samt representant fra Repstad Eiendom


Hele saken