Om lekeplasser

Om vedlikehold av lekeplasser i den enkelte sone


Hele saken

Kontingent til velforeningen

Her kan du lese litt om hvordan kontingenten blir krevd inn, og oppfølging av dette. 


Hele saken

Organisering

Her kan du lese litt om hvordan velforeningen er organisert.


Hele saken

Om medlemsskap i velforeningen

Her kan du lese litt om medlemsskap i velforeningen.   


Hele saken

Om velforeningens formål og hva velforeningen jobber med

Her kan du lese formålsparagrafen til velforeningen, og litt om hvilke saker som velforeningen har jobbet med (se også under "Informasjon + Fra styre"


Hele saken

Styret består av

Styret består av velforeningens leder, kasserer og sonelederne.


Hele saken